Leven

Meer op Jezus lijken

Discipelschap is de basis voor karaktervorming

Als student op de Royal Mission Fulltime School woon je van maandagochtend tot en met donderdagavond samen met andere studenten in een comfortabel woongebouw. Als groep trek je in een veilige en dynamische setting een heel schooljaar intens met elkaar op.

Daardoor ontstaat er een uitdagend groepsproces waar iedere student bij betrokken wordt. Denk aan: rekening houden met de gewoonten van een ander, assertief zijn vanuit een dienende houding, samen afspraken maken en nakomen , samen koken, samen eten, samen lol hebben.

Kortom; leven met elkaar. Het uiteindelijke resultaat? Je karakter wordt op verschillende niveaus gevormd en je maakt vriendschappen voor het leven.

Karaktervorming

Karaktervorming heeft een belangrijke plaats binnen de Royal Mission Fulltime School. Als volgeling van Jezus wil je tenslotte in je karakter steeds meer op Hem gaan lijken. Daar ligt een grote uitdaging als je verantwoordelijkheid wilt dragen in Gods Koninkrijk.  Juíst in je karakter kun je een geloofwaardig getuigenis zijn. Karaktervorming vindt het beste plaats in een gemeenschap met anderen, weten wij na jarenlange ervaring.

Groeipijn

Dat gaat niet altijd vloeiend en is ook niet zonder groeipijn. Dat hoeft ook niet. Soms vliegen de vonken er vanaf, maar juist dan wordt er wél iets geslepen. Jezus zocht niet een stel vrienden bij elkaar, maar juist een zeer gevarieerd gezelschap. Zij leerden met elkaar om te gaan en werden zo gevormd. Durf jij die uitdaging aan te gaan?

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.

(Spreuken 27:17)