Jaarplanning school

Programma onderdelen

We gaan je hier natuurlijk nog niet in detail een planning voor het hele jaar geven. Dan is er geen verrassing meer! We willen je echter al wel een klein kijkje geven in een normale schoolweek en een aantal vaste jaarlijkse onderdelen van het programma. De schoolweken duren normaal van maandag tot en met donderdag. Die dagen woon je in met de andere studenten in het gebouw van Royal Mission in Drachten.

De weekopening

Een moment om samen en met God de week te beginnen. Er worden afspraken gemaakt,  met elkaar gedeeld en met elkaar gebeden.

Levenslessen

Een moment in de week om biddend met elkaar aan de slag te gaan met thema’s die in de groep leven.

Lessen

In een normale week heb je meerdere lessen, die meestal een dagdeel duren. Natuurlijk met een pauze er tussen.

Klussen en corvee

Je woont in het gebouw van Royal Mission School en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Samen aan de slag om jullie woonplek er netjes uit te laten zien.

Aanbiddingsavonden

Elke woensdagavond is er een aanbiddingsavond, waarbij jullie als groep je gaan uitstrekken naar Jezus. Hele belangrijke avonden waar vaak sprake is van geestelijke doorbraken.

Weeksluiting

We sluiten de week ook weer met elkaar af. Om de hoogtepunten en leermomenten met elkaar, en met Jezus te delen en de week zo goed af te eindigen.

Beleven

We vinden het belangrijk dat de lessen niet alleen bestaan uit het aanhoren van theorie, maar we dagen je juist uit om principes te gaan oefenen en te beleven. We bezoeken daarom regelmatig verschillende locaties, bijzondere mensen en speciale evenementen.

Ook doe je verschillende korte stages en ga je natuurlijk op reis naar het buitenland.

Programma onderdelen

We gaan je hier natuurlijk nog niet in detail een planning voor het hele jaar geven. Dan is er geen verrassing meer! We willen je echter al wel een klein kijkje geven in een normale schoolweek en een aantal vaste jaarlijkse onderdelen van het programma. De schoolweken duren normaal van maandag tot en met donderdag. Die dagen woon je in met de andere studenten in het gebouw van Royal Mission in Drachten.

Kloosterweek

Tijdens deze week leer je veel over het leven van de monnikken in een klooster. Maar nog veel meer leer je door zelf de rust van het klooster te ervaren, en hoe dit je dichter bij God en jezelf kan brengen. Je zult rust ervaren van een soort dat in onze maatschappij bijna niet meer te vinden is.

Evangelisatie week

We gaan met elkaar naar Amsterdam om daar samen met een ras-evangelist op straat mensen te vertellen over Jezus en Zijn Koninkrijk. Altijd weer een bijzondere week waar je niet alleen uitdeelt, maar ook veel krijgt. Inzichten over jezelf bijvoorbeeld.

Jongens- en meiden 2 daagse

Mannen en vrouwen zijn toch best wel verschillend. Tijdens het jaar is de groep meestal gemengd. Alleen de slaapkamers zijn gescheiden. Een week per jaar kiezen we er echter voor om op te splitsen en de gender-specifieke dingen met elkaar te bespreken. Leuk, grappig, ontroerend, belangrijk.

Onze studenten

Het lesaanbod is heel divers en de verschillende docenten hebben hun eigen vakexpertise en stijl.

Ze zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, kerken, stichtingen of andere organisaties. Dankzij die diversiteit in het lesaanbod wordt je op hele verschillende niveaus uitgedaan en gevormd.